Sunday, April 16, 2017

ο Λόγος


Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν.

Κατά Ιωάννην, α' 1-3

Tuesday, April 11, 2017

την απηλπισμένην


Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τη οικία του Φαρισαίου, και γυνή αμαρτωλός προσελθούσα, τοις ποσίν εκυλινδούτο βοώσα:
Ίδε την βεβυθισμένην τη αμαρτία, την απηλπισμένην δια τας πράξεις, την μη βδελυχθίσαν παρά της σης αγαθότητος ...