Thursday, January 31, 2013

Ψεύτικοι ουρανοί

Ουρανός συρματόπλεγμα / © Εύη Σαραντέα


Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα
Υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο
Να πάρεις το λεωφορείο
Να πιεις καφέ ν’αποστρέψεις τα μάτια
Από ψεύτικους ουρανούς
Πολιτικές εξουσίες
Εξουσίες ξυράφια
Από ψεύτικους ουρανούς

Γιάννης Κοντός [Πίσω από τα καθημερινά, 1981]
Ευχαριστίες στην Ελένη

Αφροδίτη Μάνου - Πίσω από τα καθημερινά

Monday, January 28, 2013

Αξιώματα

Οι χαλασοχώρηδες - Θέατρο Αλκμήνη

Ιδού πόθεν εγεννήθη η δωροδοκία. Πώς θέλεις να ενδιαφέρεται ο αγρότης, ο βοσκός, ο πορθμεύς, ο ναύτης, ο εργάτης, ο αχθοφόρος, πώς θέλεις να ενδιαφέρωνται διά τον Καψιμαΐδην και τον Γεροντιάδην αν θα γίνωσι βουλευταί ή όχι; Εκείνοι είναι χορτάτοι και τρέφουσιν όνειρα, φιλοδοξίας, ούτοι πεινώσι και θέλουν να φάγωσι. Δεν έχουσιν οι πτωχοί μεγάλας αξιώσεις. Δεν περιμένουν διορισμούς και παχέα ρουσφέτια από την Κυβέρνησιν. Αλλ’ αφού θητεύουσιν επιπόνως και δεν επαρκούν να τραφώσιν εκ του ιδρώτος των, αφού οι λεγόμενοι αντιπρόσωποί των δεν παύουν να ψηφίζωσιν ελαφρά τη καρδία φόρους και φόρους και πάλιν φόρους, ας τους θρέψωσιν επί μίαν ημέραν εκ του βαλαντίου των.

Ανέκαθεν τα αξιώματα ήσαν αγοραστά. Και αφού η επάρατος πλουτοκρατία είναι άφευκτον κακόν, κατά ποίον άλλον τρόπον θ’ αποκτώνται τ’ αξιώματα; Πράγμα το οποίον έχασε προ πολλού πάσαν ηθικήν αξίαν, μόνον διά χρημάτων είναι κτητόν. Λογίζομαι ως ευτύχημα το ότι δεν ανεφάνη τις εκ των λεγομένων επιφανών πολιτευτών εις τας νήσους ταύτας. Ενθυμούμαι τι συνέβη προ πολλών ετών, όταν είχε γίνει τις υπουργός, βουλευτής γείτονος επαρχίας. Οι κουρείς έκλεισαν τα κουρεία των, οι καφεπώλαι τα καφενεία των, οι υποδηματοποιοί επώλησαν τα καλαπόδια των. Δεν υπήρξε βοσκός, όστις να μη διωρίσθη τελωνοφύλαξ, ούτε αγρότης, όστις να μη προχειρισθεί εις υγειονομοσταθμάρχην. Τότε είδομεν πρώτην φοράν κι εδώ εις την νήσον λιμενάρχην φουστανελλάν. Ο εκ της γείτονος επαρχίας υπουργός μας τον είχε στείλει ως δείγμα περίεργον υπαλλήλου. Ο Θεός μάς ελυπήθη και δεν παρεχώρησε να γεννηθεί επιφανής τις εδώ, εσκλήρυνε δε την καρδίαν μας και δεν εδέχθημεν εισβολήν ξένου υποψηφίου. Ιλιγγιώ να φαντασθώ τι θα εγίνετο. Όλοι οι πορθμείς θα εγκατέλειπον τας λέμβους των, οι κυβερνήται θα έρρπτον έξω τα πλοία των, οι ναυπηγοί θα επετούσαν τα εργαλεία των και θα εζήτουν δημοσίας θέσεις. Διότι μη νομίσεις ότι η θεσιθηρία γεννάται μόνη της. Τα δύο κακά αλληλεπιδρώσιν. Η ακαθαρσία παράγει φθείρα και ο φθειρ παράγει την ακαθαρσίαν. Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθοροποιών, τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων, τα οποία αποζώσιν εξ αυτού, παχυνόμενα επιβλαβώς, σηπόμενα, ζωύφια βλαβερά, ύδατα λιμνάζοντα, παράγοντα αναθυμιάσεις νοσηράς, πληθύνοντα την ακαθαρσίαν.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης [Οι χαλασοχώρηδες, 1892]
Πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε 120 χρόνια ...

Sunday, January 27, 2013

Mozart


I never lie down at night without reflecting that — young as I am — I may not live to see another day.

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart 
[Letter to his father Leopold Mozart, 4 April 1787]

257 years from his birth in 1756, on January 27 - one of the feast days of St John Chrysostom.
Για τα 257 χρόνια από τη γέννηση της μεγαλύτερης, ίσως, μουσικής ιδιοφυΐας στην ιστορία. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος Βόλφγκανγκ Θεόφιλος Μότσαρτ γεννήθηκε το 1756 στις 27 Ιανουαρίου - εορτή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Saturday, January 26, 2013

παιδιά

Children playing in the rain, Bangladesh / © J. Shalam

Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ
σε παιδιά που ξεφαντώνουν ...

Θανάσης Παπακωνσταντίνου [Ο Φορτίνο Σαμάνο, 2008]


Thursday, January 24, 2013

θα μυρίζει ήλιο και βροχή

Evening shower, Hiroshige (1820-1858)

Ήταν σα να σε πρόσμενα Κερά
απόψε που δεν έπνεε έξω ανάσα,
κι έλεγα: Θάρθει απόψε απ' τα νερά
κι από τα δάσα.

Θάρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή,
αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι
και θα μυρίζει ήλιο και βροχή

και νειό φεγγάρι . . .

Και να, το κάθισμά σου σιγυρνώ,
στολνώ την κάμαρά μας αγριομέντα,
και να, μαζί σου κιόλας αρχινώ
χρυσή κουβέντα:

. . . Πως – να, θα μείνει ο κόσμος με το "μπά"
που μ' έλεγε τρελόν πως είχες γίνει
καπνός και - τάχας - σύγνεφα θαμπά
προς τη Σελήνη . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Νύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ·
κίνησα να σε βρω στο δρόμο - ωιμένα -
μα σκούνταφτες (όπου εσκούνταφτα) χρυσή
κι εσύ με μένα.

Τόσο πολύ σ' αγάπησα Κερά,

που άκουγα διπλά τα βήματα μου!
Πάταγα γω - στραβός - μεσ' τα νερά;
κι εσύ κοντά μου . . .

Γιάννης Σκαρίμπας [Ουλαλούμ, 1936]

Ευχαριστίες στην Ελένη

Monday, January 21, 2013

Φιλοδοξία


Η φιλοδοξία είναι η νόσος των χορτάτων, η λαιμαργία είναι των πεινασμένων το νόσημα.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης [Οι χαλασοχώρηδες, 1892]

Wednesday, January 16, 2013

Titanium

Kyoto 2007 / © A. Daglis


I'm criticized, but all your bullets ricochet
you shoot me down, but I get up ...
You shoot me down, but I won't fall
I am titanium

Sia Furler, David Guetta, Giorgio Tuinfort and Afrojack [Titanium, 2011]Sunday, January 13, 2013

Χαρά και Θάνατος


Η κηδεία του Ιδομενέα, Ν.Γ. Πεντζίκη

Μόνο η χαρά μας εξοικειώνει σωστά με το Θάνατο.

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης [Αρχείον - Βιβλίον Έρωτος, ήτοι της Αγάπης που χαρίζει ως Φως οικουμενικόν ο Κύριος, 1974]

Για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, που μου δόθηκε η χάρη να γνωρίσω μέσα από τα βιβλία του και τους πίνακές του, αλλά και προσωπικά.Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (30 Οκτωβρίου 1908 - 13 Ιανουαρίου 1993) γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Παρίσι Φαρμακολογία και διατηρούσε για πολλά χρόνια ένα πασίγνωστο φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη, που υπήρξε κέντρο λογοτεχνικών συνερεύσεων. Ο Πεντζίκης αποτελεί μια ιδιάζουσα και ξεχωριστή μορφή των ελληνικών γραμμάτων που με την πάροδο των χρόνων παίρνει τη θέση που η σύγχρονή του κριτική τού είχε στερήσει. Το όλως ιδιότυπο ύφος του διακρίνει επίσης και τα ζωγραφικά του έργα.


Saturday, January 12, 2013

Λάμψε!

Anna, 2009

Λάμψε όσο ζεις.
Στιγμή μη λυπηθείς.
Μικρή η ζωή κι ο χρόνος απαιτεί το τέλος

επιτύμβιο επίγραμμα από τις Τράλλεις (Σελεύκεια της Καρίας, σημερινό Αϊδίνι)
στο βιβλίο "Επιτάφιος Λόγος. Αρχαία Ελληνικά Επιτύμβια Επιγράμματα", μτφρ. Π. Μπουκάλα

Ακολουθεί το αυθεντικό κείμενο:
Όσον ζής φαίνου,
Μηδέν όλως σύ λυπού
Προς ολίγον εστί το ζήν
Το τέλος ο χρόνος απαιτεί

Με ευχαριστίες στον φίλο μου Καρυοφύλλη
Tuesday, January 8, 2013

Ευχή

Κοσμικοί κήποι - The Carina Nebula: Star Birth in the Extreme / NASA, ESA, STScI

Θερμή ευχή σε φίλες και φίλους για 
"χρόνια πολλά με κήπους όμορφους στη σκέψη σας"!

Με τις ευχαριστίες μου στη Ναταλία για την όμορφη ευχή

Monday, January 7, 2013

AC/DC

70 years from his death

Nikola Tesla (Serbian: Никола Тесла; born 10 July 1856, died 7 January 1943) was an inventor, mechanical engineer, and electrical engineer. He was an important contributor to the birth of commercial electricity, and is best known for his many revolutionary developments in the field of electromagnetism in the late 19th and early 20th centuries. Tesla's patents and theoretical work formed the basis of modern alternating current (AC) electric power systems, including the polyphase system of electrical distribution and the AC motor. This work helped usher in the Second Industrial Revolution.
Born an ethnic Serb in the village of Smiljan (now part of Gospić), in the Croatian Military Frontier of the Austrian Empire (modern-day Croatia), Tesla was a subject of the Austrian Empire by birth and later became an American citizen. Because of his 1894 demonstration of wireless communication through radio and as the eventual victor in the "War of Currents", he was widely respected as one of the greatest electrical engineers who worked in America. He pioneered modern electrical engineering and many of his discoveries were of groundbreaking importance. In the United States during this time, Tesla's fame rivaled that of any other inventor or scientist in history or popular culture. Tesla demonstrated wireless energy transfer to power electronic devices as early as 1893, and aspired to intercontinental wireless transmission of industrial power in his unfinished Wardenclyffe Tower project.

Interplanetary magnetic field and Dst index (intensity profile proxy of a geospace magnetic storm), 
both measured in nanoTeslas 
The SI unit measuring magnetic field B (also referred to as the magnetic flux density and magnetic induction), the tesla (T), was named in his honor (at the CGPM, Paris, 1960).

Nikola Tesla on the 100 Serbian dinar banknote, 2006 issue, front

Friday, January 4, 2013

Eye in the sky

Ring Nebula (M57) / The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)

Don't say words you're gonna regret 
Don't let the fire rush to your head 
I've heard the accusation before 
And I ain't gonna take any more 
Believe me 
The sun in your Eyes 
Made some of the lies worth believing 

I am the eye in the sky 
Looking at you 
I can read your mind 
I am the maker of rules 
Dealing with fools

Eric Woolfson and Alan Parsons [Eye in the sky, 1982]


Eye in the Sky - Alan Parsons

Tuesday, January 1, 2013

New Year - Better Year

Begging mother with child at the Dome of the Rock. Temple Mount, Jerusalem 2012 / © I.A. Daglis

Wishes for a Better Year, with less material and spiritual poverty