Thursday, April 21, 2011

ο εν ύδασι την γην κρεμάσας

Χριστός Ελκόμενος, Θεοφάνους Κρητός, 1545
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας ... Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

No comments:

Post a Comment